SERVICII AUDIT

Serviciile de audit oferite clientilor nostri sunt in conformitate cu ISA (Standarde Internationale de Audit ).

AUDIT FINANCIAR

         Obiectivul unui angajament de audit al situatiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului sa exprime o opinie cu privire la situatiile financiare, daca acestea sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru identificat de raportare financiara.            Pentru formarea opiniei de audit, auditorul obtine probe de audit suficiente si adecvate, astfel încât sa fie capabil sa-si formuleze concluziile pe care sa se bazeze respectiva opinie.

        Opinia auditorului sporeste credibilitatea situatiilor financiare, oferind un nivel înalt, dar nu absolut, de certificare. Un nivel de certificare absolut în audit este imposibil de atins datorita unor factori cum ar fi nevoia de aplicare a rationamentului profesional, utilizarea testelor, inerentele limitari ale oricaror sisteme contabile si de control intern, si datorita faptului ca, prin natura lor, cele mai multe probe disponibile auditorului sunt mai degraba persuasive decât conclusive.

 

AUDIT INTERN

        Auditul intern este, in interiorul unei intreprinderii sau al unui organism, o activitate independenta de aprecierea sau controlul operatiilor; el este in serviciul Conducerii. In acest domeniu, el este un control care are drept functie estimarea si evaluarea eficacitatii altor controale.

           Obiectivul auditului intern este de a asista membrii Conducerii in exercitarea eficace a responsabilitatilor lor furnizând analize, aprecieri, recomandari si comentarii pertinente referitoare la activitatile examinate. Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

           Acesta poate fi exercitat de catre persoane din interiorul societatii in cauza, dar se poate si externaliza catre o societate/persoana specializata si recunocuta de catre CAFR.

AUDIT FONDURI EUROPENE

       Monitorizare si verificare a fondurilor nerambursabile (europene, Phare, ISPE, Sapard, POS DRU, POS MEDIU, AM POSDRU, POR, POTCA, etc.).